Haagse Zorgen

Onder de verzamelnaam Haagse Zorgen vallen de projecten Haagse Vaten, Haagse Nieren, Haagse Longen en Haagse Suiker. Dit zijn werkgroepen waarbij naast specialisten op het genoemde gebied, huisartsen en apothekers bij elkaar komen voor overleg. Daarnaast worden symposia met deze thema's georganiseerd. Heeft u als apotheker interesse voor één van deze werkgroepen, wellicht omdat u in een bepaald ziektebeeld gespecialiseerd bent, meldt u zich dan aan. Meer apothekers zijn altijd welkom!

Medicatieoverdracht

Er is in 2017 een werkgroep opgericht, bestaande uit openbaar-, ziekenhuis- en poli-apothekers.
Deze groep komt regelmatig bij elkaar; veelal komt dezelfde problematiek naar boven.
Overleg hierin met STZ blijft noodzakelijk, ook met het oog op de nieuwe leidraad medicatieoverdracht die op 1 november 2017 werd uitgebracht, de richtlijn voor de regio is nog verder in ontwikkeling.
De nieuwe systemen in en het elektronisch voorschrijven vanuit de ziekenhuizen vormen zeker een punt van aandacht.

Nascholing apotheker en apothekersassistenten

Voor apothekers worden 5 x per jaar GAPER-bijeenkomsten gehouden, hiervoor zijn accreditatiepunten te krijgen. Hetzelfde geldt (meestal) voor de symposia die onder de noemer van de Haagse Zaken worden georganiseerd en sommige presentaties tijdens de Algemene LedenVergadering van EFDH.

Voor assistenten worden er (geaccrediteerde) cursussen binnen het vakgebied georganiseerd aan de hand van de vraag die er naar is. In samenwerking met de longarts binnen het HAGA-Ziekenhuis zal ook de inhalatie-instructie in de regio weer worden uitgezet, zodat elke apotheek en elke assistente de instructie op dezelfde manier aan de patiënt overbrengt. Denk daarnaast aan onderwerpen als op het gebied van NOAC’s, Nierfunctiestoornis, Medicatiebewaking en -overdracht, Datalekken.

ReSaBer

Dit staat voor de REgionale SAmenwerking BEreidende apotheken. Hierin komt de problematiek aan de orde waar bereidende apotheken tegen aanlopen. Omdat er steeds minder bereidende apotheken in de regio zijn is aan deze werkgroep de opleiding tot apothekersassistenten toegevoegd en zullen er vanuit ReSaBer gesprekken gevoerd worden over het niveau van de opleiding, de bevordering van het enthousiasme voor de opleiding, en het behouden van leerlingen die van school komen in de apotheek.